TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair (Mevsimlik İşçilerin İşsizlik Maaşı Kapsamına Alınması) Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte Başkanlığınıza sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair (Mevsimlik İşçilerin İşsizlik Maaşı Kapsamına Alınması) Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte Başkanlığınıza sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Ahmet KAYA
Trabzon Milletvekili

GENEL GEREKÇE:

Kamuoyunda “geçici işçi veya mevsimlik işçi” olarak tanımlanan, yıl içerisinde belirsiz süreli hizmet akdiyle çalışan ücretliler almakta oldukları ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmasına rağmen; yasanın 50. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeme yükümlülüğü” ve “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi nedeniyle hukuken ve fiilen işsizlik sigortası yardımına hak kazanamamaktadır.

Örneğin; ÇAYKUR İşletmelerinde yılda 180 gün çalışmakta olan bir geçici işçi 3 yıl içerisinde toplamda 540 gün çalıştığından 600 günlük prim gün sayısına teknik ve fiili olarak ulaşamamaktadır. Dolayısıyla işsizlik sigortası primi ödeyen ÇAYKUR işçileri, işsiz kaldıklarında işsizlik sigortası primi alamamaktadırlar.

Bu durum Anayasamızdaki “Kanun Önünde Eşitlik” ve “Sosyal Güvenlik” ilkelerine aykırıdır.

İşsizlik Sigortası Fonu Kanununun amacına hizmet edebilmesi için kullanım alanının genişletilmesi ve geçici işçilerin de fon kapsamına alınması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile işsizlik sigortasına yıllarca prim ödeyen ancak yasanın kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik ödeneğinden yararlanamayan geçici işçilerin iş akdinin feshi halinde, 5 yıl içerisinde toplamda en az 300 gün prim ödeyenlerin işsizlik ödeneğinden yararlandırılması teklif edilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci Maddesi’nin 2’inci fıkrasında yapılan değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilmiş ve 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Ayrıca, mevcut yasaya göre işsizlik yardımına hak kazanabilmek için gerekli olan son 3 yılda 600 gün işsizlik sigortası ödeme koşulu, son 5 yılda toplamda 300 gün prim ödeme şeklinde düzenlenmiştir. Böylece geçici işlerde çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıların da iş akdinin feshi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesine olanak sağlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

25.08.1999 TARİH VE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci Maddesi’nin 2’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son beş yıl içinde;

a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 120 gün,

b) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

) Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte Başkanlığınıza sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Ahmet KAYA
Trabzon Milletvekili

GENEL GEREKÇE:

Kamuoyunda “geçici işçi veya mevsimlik işçi” olarak tanımlanan, yıl içerisinde belirsiz süreli hizmet akdiyle çalışan ücretliler almakta oldukları ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmasına rağmen; yasanın 50. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeme yükümlülüğü” ve “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi nedeniyle hukuken ve fiilen işsizlik sigortası yardımına hak kazanamamaktadır.

Örneğin; ÇAYKUR İşletmelerinde yılda 180 gün çalışmakta olan bir geçici işçi 3 yıl içerisinde toplamda 540 gün çalıştığından 600 günlük prim gün sayısına teknik ve fiili olarak ulaşamamaktadır. Dolayısıyla işsizlik sigortası primi ödeyen ÇAYKUR işçileri, işsiz kaldıklarında işsizlik sigortası primi alamamaktadırlar.

Bu durum Anayasamızdaki “Kanun Önünde Eşitlik” ve “Sosyal Güvenlik” ilkelerine aykırıdır.

İşsizlik Sigortası Fonu Kanununun amacına hizmet edebilmesi için kullanım alanının genişletilmesi ve geçici işçilerin de fon kapsamına alınması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile işsizlik sigortasına yıllarca prim ödeyen ancak yasanın kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik ödeneğinden yararlanamayan geçici işçilerin iş akdinin feshi halinde, 5 yıl içerisinde toplamda en az 300 gün prim ödeyenlerin işsizlik ödeneğinden yararlandırılması teklif edilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci Maddesi’nin 2’inci fıkrasında yapılan değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilmiş ve 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Ayrıca, mevcut yasaya göre işsizlik yardımına hak kazanabilmek için gerekli olan son 3 yılda 600 gün işsizlik sigortası ödeme koşulu, son 5 yılda toplamda 300 gün prim ödeme şeklinde düzenlenmiştir. Böylece geçici işlerde çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıların da iş akdinin feshi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesine olanak sağlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

25.08.1999 TARİH VE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci Maddesi’nin 2’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son beş yıl içinde;

a) 300 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 120 gün,

b) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here