Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ÇAYKUR’un Sayıştay Raporlarının görüşüldüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda ve belediyelerde, yabancı markalı çayların tüketildiğine dikkat çekerek,

“Kendi ürettiğimiz mis gibi yerli ve Milli Çayımız dururken, neden yabancı marka çaylar tüketiliyor?

Bir genelge veya düzenlemeyle, kamuda ÇAYKUR‘un çayının tüketilmesi konusunda bir genelge yayınlanamaz mı?

Kendi ürettiğimiz çayımıza sahip çıkılması ve her yerde yerli çayımızın tüketilmesi için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM KİT Komisyonu’nda ÇAYKUR heyetine önerilerini ve eleştirilerini sundu. Yerli ve milli çayımız olan ÇAYKUR çayının devlet kurumlarında tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya’nın bu önerisi, ÇAYKUR heyeti ve komisyon üyelerince de desteklendi. Önerinin kayda geçirilerek, üst komisyonda görüşülmesi ve bu doğrultuda çalışma yapılması kararı alındı.

KAYA, ÜRETİCİNİN KOTA SORUNUNU DA UNUTMADI

Komisyon görüşmelerinde çay üreticisinin en önemli sorunlarından biri olan kota konusuna da değinen Kaya, “Çay üreticimiz kota nedeniyle ÇAYKUR’a satamadığı çayı, özel sektöre satmak zorunda kalıyor. Özel sektör de bunu fırsata çeviriyor. Devletin açıkladığı 3.40 liralık fiyatın altında, 2,5 liraya kadar çay almaya çalışıyor, vade veriyor, üreticinin mağduriyetine sebep oluyor. Kotaların arttırılması için ÇAYKUR’un, mevcut fabrikalarının rehabilite edilmesi, yenilenmesi, işleme kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar nelerdir?” diye sordu. Kaya’nın sorusu üzerine ÇAYKUR heyeti; “Fiyatın düşmesi şundan kaynaklanıyor. Trabzon bölgesindeki üreticilere açık açık söyledik. Özel sektör fiyatı yüksek olduğu dönemlerde çayını onlara satın, düşürdükleri dönemde de çayınızı onlara vermeyin, bize verin. Bu dediğimizi uygulayan ve memnun kalan çay üreticilerimiz var. Yoğun olan bölgelerde aynı anda hem özel sektöre, hem bize kapasiteyi aşacak şekilde çayı topladıkları zaman fiyat düşer.” cevabını verdi.

KAYA’DAN ÇAY KANUNU TEKLİFİ

ÇAYKUR’un açıkladığı taban fiyatının altında çay alımına müsaade edilmemesine ilişkin bir kanun teklifi hazırlayıp Meclis’e sunduğunu ifade eden Kaya, “Açıklanan çay taban fiyatı 3 lira 40 kuruş, fakat bu fiyat serbest piyasada 2 buçuk liraya kadar düşebiliyor. Bu üreticilerimiz açısından büyük mağduriyetler yaratıyor. Çay milli ve stratejik bir ürünümüzdür. Devletin bu konuda bir politika belirlemesi ve çay üreticisinin mağduriyetine izin vermemesi gerekiyor. ÇAYKUR’un açıkladığı taban fiyatın altında piyasada çay alınmasına izin vermemesi gerekiyor. Çay deyince 200 bin üretici aileden ve iki milyona yakın insanın ekmeğinden bahsediyoruz. Çay bölgemizdeki en önemli istihdam araçlarından biri, göçü önlüyor, istihdam yaratıyor” dedi.

“ÇAYKUR ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK”

ÇAYKUR’un özelleştirilmesi durumunda çay üreticisinin sahipsiz kalacağının ve buna izin verilmemesi gerektiğinin altını önemle çizen Kaya, Komisyondan, ÇAYKUR’un özelleştirilmesi konusundaki söylentilere net bir  açıklık getirmelerini istedi.

Kaya’nın sorusu üzerine, ÇAYKUR heyeti, özelleştirmenin gündemde olmadığını, ÇAYKUR’un özelleştirilmesine yönelik hiçbir program yapılmadığını ifade etti.

ÇAY YÜKLÜ KAMYON ÜZERİNDE İŞÇİ TAŞINIYOR!

Komisyon görüşmelerinde önemli bir iddiayı daha dile getiren Kaya, çay yüklü kamyonların üzerinde işçilerin tehlikeli bir şekilde fabrikaya çay götürdüğünü söyledi. Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olan Kaya, Çay dolu kamyonların üstünde işçilerin taşınmasının çok tehlikeli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerine aykırı olduğunu belirterek, işçilerin ayrı bir araç tahsis edilerek taşınması gerektiğini kaydetti. Kaya’nın iddialarına ilişkin ÇAYKUR heyeti, kamyonun başka bir firmaya yani özel sektöre ait olabileceğini söyledi. Kaya ise kamyonun, ÇAYKUR’a ait olduğunun kesin bilgi olduğunu sözlerine ekledi. Bunun üzerine ÇAYKUR Genel Müdür Vekili konuyu araştıracaklarını ve gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here