CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Kaya, 2022 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi kararlaştırılan Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’a devredilmek istenen kamu mallarını TBMM gündemine taşıyarak, “Özelleştirilmek istenen bir kuruma neden mal devri yapılmaktadır? Asıl amaç TEİAŞ özelleştirmesini örtü olarak kullanarak bu taşınır ve taşınmaz malların yok pahasına yandaşlara peşkeş çekilmesi midir?” diye sordu.

“ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA YOK PAHASINA SATTILAR”

19 yıllık AKP iktidarları döneminde birçok kamu kurum ya da kuruluşunun çağın gerektirdiği gibi idare edilemediği ve zarar ettikleri bahanesiyle özelleştirildiğine dikkat çeken Kaya, “Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler açıkça şunu göstermiştir ki; AKP hükümetinin asıl niyeti, devlete ve millete ait olan fabrika, kurum ve kuruluşları “özelleştirme” adı altında yandaşlarına ucuz fiyatlardan satmaktır. Bu satışları yaparken de fabrika, kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan arsa, arazi vb. taşınır taşınmazı da beraberinde vermektir. Örneğin; ERDEMİR, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, SEKA gibi kuruluşlar, mülkiyetleri ile birlikte özelleştirilmiştir. Bu kuruluşlara ait binlerce taşınır, taşınmaz mülkiyet de adeta yok pahasına verilmiştir. Asıl acı olan, birçok arsa ve arazinin bu özelleştirmeler öncesi bahsi geçen kuruluşların bünyesine katılarak şaibeli bir şekilde kamunun elinden çıkarılmasıdır. Bunun son ve bariz bir örneği de yakın zamanda özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ’tır.” dedi.

“ERDOĞAN ÖZELLEŞTİRME KARARI ALDI, VEKİLLERİ MÜLK DEVRİNİ TEKLİF ETTİ”

CHP’li Ahmet Kaya, 3 Temmuz 2021 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TEİAŞ’ın 2022 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi kararı alındığına dikkat çekerek, “Bu özelleştirme kararından 5 ay sonra 13 Aralık 2021’ta AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifinde; “kapatılan ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve özelleştirilen Elektrik Dağıtım Şirketlerinin bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve tesislerinin TEİAŞ’a ve TEDAŞ’a devredilmesi” teklif edilmiştir.

TEİAŞ’ın özelleştirilme kararı ve AKP milletvekillerince sunulan kanun teklifi birlikte değerlendirildiğinde; TEİAŞ özelleştirmesi öncesi bu kuruma çok büyük oranda “mülk yüklemesi” yapıldığı ve bu kurumla birlikte bu mülklerin satılmaya çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır.” dedi.

“SAYIŞTAY RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ, İDDİALARI MECLİS’E TAŞIDI”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, konuyla ilgili TEİAŞ’ın 2020 Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bulgulara da dikkat çekerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergede şu sorulara yer verdi:

  1. Sayıştay raporlarında yer alan ve mülkiyetleri mülga ETİBANK, TEK VE TEAŞ’a ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar neden TEİAŞ’a devredilmek istenmektedir?  
    Bu devir isteğindeki amaç TEİAŞ özelleştirmesini örtü olarak kullanarak bu taşınır ve taşınmaz malların yok pahasına elden çıkarılması mıdır? Basında ve kamuoyunda yer alan özelleştirme öncesi “TEİAŞ’a mülk yüklemesi yapıldığı” iddiaları doğru mudur?
  2. Sayıştay raporlarında mülga TEK, ETİBANK ve TEAŞ’a ait 66.962 parsel ve 136.611 adet taşınmazın yer, konum ve emlak değerleri belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise her birinin yer ve konumları nerededir ve emlak değerleri ne kadardır?
  3. Özelleştirme kapsamındaki TEİAŞ’a devri düşünülen, ETİBANK’ın, TEK ve TEAŞ’ın deniz kıyısında, turistik alanlarda ve maden sahalarında arsa, arazi ve tesisleri var mıdır?
  4. Mülga TEK, ETİBANK ve TEAŞ’a ait taşınır ve taşınmazların TEİAŞ’a devredilmesi ve akabinde TEİAŞ’ın özelleştirilmesiyle hangi kamu yararı ilkesi korunmaktadır?
  5. TEİAŞ statüsü itibarıyla, tekel konumundadır. Böyle bir kurumun özelleştirilmesinin, ülkemizin enerji güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşturup oluşturmayacağı yönünde bir çalışma veya araştırma yapılmış mıdır?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here