Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, çiftçilerin kullandığı elektrikte son 2 yılda %108’e ulaşan fiyat artışlarına dikkat çekerek, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı, Hükümetin, çiftçiyi perişan eden bu sorunları çözmek için bir çalışmasının olup olmayacağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu.

Kaya önergesinde; artan girdi maliyetleri, doğal afetler ve ekonomik krizler nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin kullandığı elektrikte birim fiyatlarının düşürülmesini, uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV gibi kesintilerin kaldırılmasını, elektrik dağıtım şirketlerinin çiftçilerimizi mağdur eden uygulamalarıyla ilgili düzenleme yapılmasını talep etti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                   Ahmet KAYA
             Trabzon Milletvekili

Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri, doğal afetler ve ekonomik krizler nedeniyle zor günler geçirmektedir ve devletimiz tarafından uzatılacak yardım elini beklemektedir.

Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere, seralarda (ısıtma, havalandırma, nemlendirme, serinletme, aydınlatma, otomosyon) ve hayvansal üretimde elektrik enerjisi üreticinin girdi maliyetlerinin önemli kalemlerindendir.

2018 Ocak ve 2020 Ocak ayları arasındaki dönemde tarımsal üretimde kullanılan elektrik fiyatlarındaki artışlar yüzde 108,2’ye ulaşmış ve çiftçinin belini bükmüştür.

Bununla birlikte mesken abone grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimiz ise elektriğe 80,8 kuruş ödemektedir.

Üreticilerin, mesken grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanması nedeniyle tarımsal sulama grubuna sağlanan fiyat avantajı uygulaması amacına ulaşamamaktadır.

Tarımsal üretimde girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatları düşürülmeli, elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Üretici, elektrik kullanımında mutlaka desteklenmelidir.

Ayrıca, mevcut uygulamada üreticilerimizin hak ettikleri destekler, borçlarına karşılık doğrudan elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Şirketlerin alacakları devlet eliyle tahsil edilmektedir. Öncelikli ödemeleri ve ihtiyaçları olan çiftçilerimiz bu uygulama nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Elektrik dağıtım şirketleri, borçları bulunmadığı halde üreticilerimizden bir yıl önceki tüketim miktarlarını dikkate alarak yüksek miktarlarda teminat istemekte ve üreticinin ekonomisini zora sokmaktadır.

Her ay düzenli bir geliri bulunmayan üreticilerimiz elektrik faturalarını aylık olarak ödeyememektedir. Bu nedenle üreticilerimize kolaylık sağlanması adına, tarımsal sulama grubundan elektrik alan üreticilerimiz için ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilatlandırma yapılması gerekmektedir.

Buna göre;

  1. Çiftçimizin kullandığı elektrikte birim fiyatını düşürerek, uygulanmakta olan %1 enerji fonu, %2 TRT payı, %18 KDV kesintilerini kaldırmayı düşünüyor musunuz?
  2. Çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla, tarımsal sulama grubu aboneleri için mesken grubu abonelerine uygulanan elektrik fiyatı tarifesini geçmeyecek şekilde yeni bir tarife belirlenmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
  3. Çiftçilerimize verilen desteklerin elektrik borçlarına karşılık doğrudan elektrik şirketlerine aktarılması uygulamasını kaldırmayı düşünüyor musunuz?
  4. Elektrik dağıtım şirketlerinin üreticilerimizden istediği yüksek miktarlardaki teminatları kaldıracak veya cüzi miktarlara düşürecek bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
  5. Çiftçilerimizin elektrik ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla, aylık faturalandırma yerine hasat dönemleri de dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilatlandırma yapılması yönünde bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here